MIS ON FRANTSIIS?

FRANTSIIS on bränditud ärisüsteem, intellektuaalne omand, mis on antud kellelegi teisele kasutada kindlate reeglite järgi.  Juriidiline ärikokkulepe, mille järgi frantsiisivõtja saab frantsiisilepingus sätestatud tingimustel õiguse kasutada frantsiisiandja ärikontseptsiooni ja tema kaubamärki. Frantsiisivõtja maksab frantsiisiandjale selle eest perioodilist kasutustasu (royalty), ühekordset lepingu alustamise tasu (initial fee) ja/või turundus- ja reklaamitasu (advertising fee). Frantsiisiandja on kohustatud tagama frantsiisivõtjale vajaliku väljaõppe ja vastavad juhised tema frantsiisi edukaks majandamiseks.

FRANTSIISIANDJA (FRANCHISOR) on lepingupool ehk ettevõte, mis annab enda väljatöötatud ärikontseptsiooni teatud tasu eest frantsiisivõtjale kasutada.

FRANTSIISIVÕTJA (FRANCHISEE) on seejuures ettevõtja, kes ostab frantsiisiõiguse ja kelle tegutsemine on piiratud vastava frantsiisi tingimustega.

Teiste sõnadega on frantsiis tervikliku ärimudeli rentimine. Ärge ajage frantsiisi segi litsentsidega, mis on intellektuaalse vara kasutusõigus (näiteks kaubamärgi kasutamine); müügiõigustega, mis on erinevad kauba käsitlemise eritingimused (näiteks kaubamüügi eksklusiivõigus) või agentuuriga,mis on lepingute vahendamise õigus (näiteks kauba müügilepingud). Frantsiisi puhul ei piisa visuaalse identiteedi või know-how edasiandmisest. Frantsiisi puhul on tähtis, et tervik äriliselt töötaks ja toodaks kasumit.

FRANTSIISI LIIGID

AMETI (TÖÖKOHA) FRANTSIIS (job franchise)
TOOTETURUNDUSE FRANTSIIS (product või distribution franchise)
ÄRIFORMAADI FRANTSIIS (business format franchise)
INVESTEERINGUTE FRANTSIIS (investment franchise)
KONVERTEERITUD (ÜMBERKUJUNDATUD) FRANTSIIS (conversion franchise)

frantsiisi liikide kohta lugege rohkem SIIT

FRANTSIISILEPINGUTE LIIGID

Frantsiisimine pakub suurepäraseid ärivõimalusi eraisikutele, väiksematele ja suurematele ettevõtetele ning investoritele.

ÜHE MÜÜGIPUNKTI FRANTSIIS (single unit francise)

Frantsiisivõtja tegutseb iseseisvalt ühes kohas ja majandab ühte kindlat frantsiisi. Frantsiisivõtja peab investeerima oma enda kapitali ning kasutama oma enda oskusi, et frantsiisitud äriga toime tulla.

MITME MÜÜGIPUNKTI FRANTSIIS (multi unit franchise)

Frantsiisivõtjal lasub õigus ja kohustus tegutseda mitmes frantsiisi üksuses teatud perioodi jooksul kindlaksmääratud piirkonnas. Frantsiisivõtjal peab olema mitme eraldiseisva äriobjekti majandamiseks vastav finantsiline ja oskuslik võimekus.

PIIRKONNA ARENDAMISE FRANTSIIS (area development franchise)

Sarnaselt mitme müügipunkti frantsiisiga lasub frantsiisivõtjal õigus ja kohustus tegutseda mitmes frantsiisi üksuses teatud perioodi jooksul kindlaksmääratud piirkonnas. Tavaliselt määratakse konkreetsesse piirkonda rajatavate üksuste arv eelnevalt kindlaks.

PÕHIFRANTSIIS (master franchise)

Frantsiisivõtjal on õigus müüa frantsiisiandja tooteid ja teenuseid all-frantsiisi kaudu konkreetse riigi, regiooni või territooriumi piires, tegutsedes sarnaselt frantsiisiandjaga. Lisaks mitmetes frantsiisi üksustes tegutsemisele kindlaksmääratud piirkonnas on frantsiisivõtjal õigus värvata ka teisi frantsiisivõtjaid. Tegemist on frantsiisi edasimüügi õiguste lepinguga.

FRANTSIISIKONTSEPTSIOONI OSAD

Frantsiisikontseptsioon ei ole juriidiline litsentsileping. Litsentsileping ei ole frantsiisileping. Frantsiisileping on frantsiisikontseptsiooni üks osa. Frantsiisikontseptsioon koosneb järgmistest osadest (dokumentidest):

1. Frantsiisi strateegia (Franchise Strategy);
2. Frantsiisi käsiraamat (Operations Manual);
3. Frantsiisi disainiraamat (Design Book);
4. Frantsiisi brändiraamat (Brand Book);
5. Frantsiisi turundusstrateegia ja turundusmaterjalid (Marketing Strategy and Materials);
6. Frantsiisivõtja koolitusprogramm (Franchisee Training Program);
7. Kõik need osad seotakse lõpuks frantsiisilepinguga (Franchise Agreement)
(Erilistel juhtudel võib vaja minna veel mingeid teisi spetsiifilisi osasid-dokumente)

Võtke ühendust ükskõik milliste frantsiise puudutavate küsimustega:
Tambet Made
[email protected]

Vaadake meie frantsiisiteemalisi esinemisi: VEEBINARID

Franchising EE

Loe teisi artikleid