Näpunäiteid frantsiisiäri laiendamiseks

  • Laienemine ja uute üksuste avamine

Kõige edukamad on mitme müügipunkti frantsiisiomanikud. Paljud frantsiisiandjad abistavad oma frantsiisivõtjaid uute üksuste avamisel.

  • Püüa saada tipptootjaks

Hästitoimivad frantsiisiorganisatsioonid mõistavad hästi, et laienemise juures mängib olulist strateegilist rolli frantsiisi kogukonna loomine, mille raames tunnustatakse tipptootjatest frantsiisi omanikke.

  • Aita oma frantsiisiandjal kasvada

Edu võti on kõigivaheline koostöö. Endast parima andmine tasub end ära. Frantsiisi omanikud leiavad võimalusi kasvamiseks läbi panustamise frantsiisiorganisatsiooni.

  • Ole hea hindaja

Olemasolevate frantsiisi omanike käest saadud hinnangud mängivad olulist rolli otsuse langetamise juures, kui otsid sobivat frantsiisi. Tõenäoliselt konsulteerisid isegi mõne frantsiisivõtjaga. Tulenevalt sellest on organisatsiooni edu seisukohast oluline leida aega tulevaste frantsiisivõtjate küsimustele vastamiseks, kui sinu hinnangut küsitakse.

  • Ühine omanike nõukoguga

Paljud frantsiisiorganisatsioonid loovad omanike nõukoja või nõukogu, mis hõlbustab teabevahetust frantsiisiandja meeskonna ja frantsiisi kogukonna vahel. Selles osalemine võimaldab sul mõjutada ettevõtte suunda.

  • Kasuta ära juhtimise võimalusi

Juhtimise võimalusi on mitmeid. Nendeks on näiteks osalemine omanike nõukogus, koolituste korraldamine, mentorlus või juhendamine ettevõtte üritustel. Need võimalused võivad osutuda äärmiselt tulusaks ja uksi avavaks.

Mitme müügipunkti omamine

Sinu ettevõtte portfelli saab täiustada esmalt mitme müügipunkti avamise kaudu. Kui frantsiisiäri juhtimine juba käpas on, on teise ja kolmanda üksuse avamine juba lihtne. Pea silmas järgmiseid asjaolusid:

  • Kui teenid raha ühe üksuse pealt, peaksid olema suuteline teenima mitmete pealt rohkem.
  • Pangad on palju rohkem huvitatud raha laenamisest ettevõtjatele, kes on ennast juba tõestanud.
  • Sinu frantsiisiandja lõi süsteemi frantsiisiäri kopeerimiseks üle kogu riigi. Sul on võimalik kasutada seda süsteemi väiksemas mastaabis, luues oma frantsiisiüksuste võrgustiku.
Franchising EE

Loe teisi artikleid