Kas sinu äri on frantsiisitav?

Allpool on välja toodud olulisemad täiendavad omadused, mis edukal frantsiisitaval ettevõttel olema peavad.

Üheks oluliseks tingimuseks on vähemalt ühe jätkusuutliku prototüübi olemasolu, mis näitaks, et kontseptsioon töötab. Lisaks peab see olema turustatav ärivõimalusena, milles tulevased investorid kasu näeksid. Frantsiisitaval ettevõttel peab olema ainulaadne eelis konkurentide ees. Seda peab olema võimalik “kopeerida” ja kolme kuu jooksul juhtima õpetada.

Arvestades tänapäeva turgu, peab ettevõte tootma vähemalt 15-20-protsendilist puhaskasumit, et frantsiisivõtjad rahul oleksid.

Frantsiisiüksust tuleb toetada pika perioodi vältel ning selleks peab ettevõttel olema kogenud ja pädev juhtkond, kes oleks pühendunud frantsiisivõtja edule.

Kas sinu äri on turustatav?

On selge, et frantsiisitav ettevõte peab pakkuma väärtust, mis muudaks selle ostja jaoks ahvatlevaks. Mõnikord tehakse väärtuspakkumine turunduskampaaniate, tegevuse paindliku olemuse, kasvava nõudluse või investeeringute tasuvuse kaudu. Sageli tehakse väärtuspakkumine vastavalt frantsiisivõtja olemusele, näiteks müügitegevusega seotud frantsiis müügiinimesele, lemmikloomadega seotud frantsiis loomaarmastajale jne. Üheks näitajaks selle kohta, et sinu äri on müüdav, on sulle adresseeritud päringud frantsiisimise võimaluste kohta.

Äri peab olema konkurentide omadest millegi poolest erinev. Erinevuseks võib olla mõni ainulaadne toode või teenus, väike investeeringu maksumus, eksklusiivne turundusstrateegia, teistsugused sihtturud jm. Kõige olulisem on pakkuda potentsiaalsele frantsiisivõtjale mingit väärtust, ideaalis ka pika perioodi jooksul. Selleks võivad olla reklaami tugi, allahindlused, tarkvara, tooted või retseptid.

Kas sinu äri on “kopeeritav”?

Kõige aluseks on edukas kontseptsioon, kuid sellegipoolest ei ole iga äri “kopeeritav”. Selle põhjuseks võivad olla äri keerukus, liigne reguleeritus, regionaalsus jne.

Esimeseks oluliseks tingimuseks on võimalus ja valmisolek seda võimalikult lühikese aja jooksul edasi õpetada, sest frantsiisivõtjate jaoks tähendab aeg raha. Frantsiisimise puhul on oluline hoida lihtsuse joont. Frantsiisivõtjad on väga erinevad ning kõigil ei pruugi olla vajalikke oskusi ja kogemusi äri juhtimiseks.

Teiseks on oluline kaaluda, kas kontseptsiooni on võimalik ühelt turult teisele üle viia. Mõned on saavutanud edu tänu aastatepikkusele suhete loomisele või sobilikule asukohale, teised jällegi tänu unikaalsetele talentidele.

Veel üheks oluliseks teguriks on see, kuivõrd tõhusalt on ettevõte loonud süsteeme frantsiisivõtja edu tagamiseks. Selleks, et tagada äri frantsiisitavus, tuleb äritegevusega seotud süsteeme dokumenteerida viisil, mis käsitleks antud süsteeme frantsiisivõtjate jaoks efektiivselt. Kõige lihtsam viis selleks oleks luua kasutajasõbralik kasutusjuhend, mis sisaldaks ettekirjutusi, protseduure, vorme, standardeid, nõuetele vastavuse kontroll-lehti ja parimaid praktikaid. Frantsiisiandjate puhul, kes soovivad veelgi kiiremini kasvada, peaksid need sisaldama lisaks ka koolitusprogramme, õppevideosid, internetipõhiseid koolitusprogramme jne.

Franchising EE

Loe teisi artikleid