Põhjused oma äri frantsiisimiseks

Madalamad kulud

Erinevalt tavapärastest töötajatest maksavad frantsiisivõtjad sulle äris osalemise eest perioodilist tasu kogu frantsiisilepingu vältel, mis tähendab seda, et äri alustamise ja personali väljakoolitamisega seotud kulud katab emaettevõtte asemel frantsiisivõtja.

Lihtsam juhtimine

Frantsiisivõtjad tegelevad üksuste igapäevase ärijuhtimisega ise, pidades seejuures rangelt kinni ettekirjutustest, vajamata erinevalt töötajatest üksikasjalikku juhtimist. Seetõttu on frantsiisivõtjal ja frantsiisiandjal sarnased eesmärgid ning nad sõltuvad teineteise edust. Selle tulemusena on frantsiisiäri juhtimissüsteem suhteliselt madala kulukusega.

Kiirem laienemine

Isefinantseeritavate äriüksuste ja lihtsama juhtimisstruktuuri eelis toob kaasa selle, et frantsiisitavaid võrgustikke on võimalik laiendada kiiremini kui ettevõttepõhiseid võrgustikke. Frantsiisimise mõte seisneb eduka ärimudeli jäljendamises, mille tulemusena saab kaubamärk levida ülemaailmselt.

Parem turu hõlvamine

Tavaliselt on frantsiisivõtjad kohalikus kogukonnas hästi jalga kinnitanud. Olles oma piirkonnas tuntud ja pühendunud, annab see neile kohalikul tasandil tegutsemises ja turu hõlvamises olulise eelise, mis ettevõtte töötajatel puudub.

Suurem pühendumine

Frantsiisivõtjad on investeerinud oma äritegevusse ja teavad, et nad sõltuvad otseselt selle edust. Seetõttu on nad sellesse ka rohkem pühendunud. Kuna äriettevõte on nende enda oma, ajendab neid lisaks tulule ka maine, mida nad oma klientidele teenuste pakkumisega loovad. Pühendumus leiab kajastust ka nende lojaalsuses frantsiisiandja kaubamärgile, kuna tegemist on ka nende enda kaubamärgiga.

Vähem värbamist

Frantsiisi ostes teevad frantsiisivõtjad otsuse jääda oma valitud äritegevuse juurde pikaks ajaks, et mitte riskida kõige kaotamisega. See tähendab, et frantsiisiandja on vaba ajamahukast ja tüütust kohustusest leida oma äriüksuste jaoks pidevalt uusi juhte. Ka töötajate leidmise vastutus lasub frantsiisivõtjal.

Rahvusvaheline potentsiaal

Kasutades põhifrantsiisi (Master Franchising) süsteemi, võite kiirelt ja lihtsalt jäljendada oma ärimudelit ka teistesse riikidesse. Tegemist on äärmiselt tõhusa meetodiga ettevõtte laiendamiseks ilma tütarettevõtete või filiaalide loomiseta.

 

Franchising EE

Loe teisi artikleid