FRANTSIISIÄRI PUUDUSED

Mis on frantsiisi peamised puudused?

Tuues välja peamised puudused, siis need on järgmised:

  1. Sõltumatuse puudumine
  2. Paindumatus
  3. Frantsiisiandjatega seotud risk

1. SÕLTUMATUSE PUUDUMINE

Frantsiisiäri oluliseks tunnuseks on see, et iga aspekt äriformaadis on kindlalt määratletud, millest tuleb rangelt kinni pidada. Seda võib lugeda frantsiisiäri üheks peamiseks puuduseks.

Distsipliin: Kuna iga aspekt on ette kirjutatud, on vähe võimalusi olla loominguline.

Frantsiisiandja järelevalve: Kuigi esialgu võivad järelevalve läbiviijad olla teretulnud, hakkab frantsiisiandjapoolne huvitundmine näima ajapikku sekkumisena sinu ärisse.

Hinnakiri: Aja möödudes võib aina vähem kasutatavate frantsiisiandjapoolsete teenuste eest maksmine muutuda vastumeelseks.

Maine: Kuna toodete ja teenuste kvaliteet võib erinevate frantsiisivõtjate puhul suurel määral varieeruda, sõltub igast frantsiisivõtjast kogu süsteemi maine.

2. PAINDUMATUS

Turule vastavus: Kuna frantsiisiäri on oma olemuselt pigem paindumatu ettevõtlusvorm, võib see raskendada frantsiisiandja jaoks muudatuste tegemist, ümberkorraldamist või uute seadmete kasutuselevõtmist, et muutuva turuolukorraga sammu pidada.

Töö olemus: Alguses põneva väljakutsena tunduv ettevõtmine võib mõne aasta pärast muutuda vähe pinget pakkuvaks, mistõttu on oluline valida meeldiva valdkonnaga seotud frantsiis, milles on olemas ka võimalus arenguks.

3. FRANTSIISIANDJAGA SEOTUD RISK

On äärmiselt oluline mõista, et kuna frantsiisilepinguga seod end konkreetse frantsiisiandjaga, tuleb viimast valida pädevuse ja eetilisuse järgi.

Peamiselt on olemas 4 frantsiisiandja tüüpi:

a. Väljakujunenud frantsiisiandja (Established Franchisor)

b. Uus frantsiisiandja (New Franchisor)

c. Ebaeetiline frantsiisiandja (Unethical Franchisor)

d. Ebakompetentne frantsiisiandja (Incompetent Franchisor)

a. Väljakujunenud frantsiisiandja:

See tüüp kujutab endast kõige madalamat riski. Äriformaat on täielikult läbikatsetatud mitmetes kohtades, tõenäoliselt ka välismaal. Kuigi selle frantsiisiäri avamine võib olla alguses üpris kallis, on see siiski suhteliselt turvaline.

b. Uus frantsiisiandja:

Uute frantsiisiandjatega kaasnevad esialgu suuremad kulutused. Neil peab olema minimaalne arv frantsiisiüksusi, et omadega välja tulla.  Kui frantsiisiüksuste arv on väiksem, võib see tähendada seda, et frantsiiside müümisesse panustatakse rohkem kui tugiteenuste pakkumisse, kulude kokkuhoiu nimel kannatab teenuste kvaliteet ja/või rahalised vahendid on piiratud.

Käivitusetapis seisab frantsiisiandja silmitsi rahaliste raskustega, kui frantsiise ei suudeta piisavalt kiiresti müüa. Kui toode või teenus on väljapaistev, võib see teenida suurt tulu. Samuti pakub see frantsiisivõtjale võimalust toimida iseseisvamalt.

c. Ebaeetiline frantsiisiandja:

Paraku on mõne frantsiisiandja eesmärgiks teenida lihtsameelsete frantsiisivõtjate pealt pigem rohkem tulu kui et pakkuda pikaajalisi tugiteenuseid. Selleks luuakse frantsiis, mis müüakse suurte lubaduste, kuid väheste tagatiste taustal frantsiisivõtjale.

d. Ebakompetentne frantsiisiandja:

Nendeks on frantsiisiandjad, kelle eesmärgiks ei ole panna toime pettust, kuid kes on ühel või teisel viisil ebakompetentsed. Näiteks ärivaldkond ei ole majanduslikult usaldusväärne, rahalisi vahendeid on vähe, hindamised on jäänud läbiviimata, ei ole kasutatud nõustajaid või tutvustavad juhendid ja tugiteenused on kehva kvaliteediga.

Franchising EE

Loe teisi artikleid