Rahvusvahelise frantsiisiäri arengusuunad

Rahvusvahelise frantsiisiäri areng on vaatamata ülemaailmsetele väljakutsetele kiire. Suuremateks frantsiisijateks on jätkuvalt Ameerika Ühendriigid, Austraalia ja Ühendkuningriik, kuid kasvav trend puudutab ka Aasia frantsiise.

Uuring on näidanud, et kõige edukamateks valdkondadeks on laste haridus, hamburgerid, hoolekandeteenused, kohv, pitsa, fitness ja turvateenused.

Arengumaades on tarbijad huvitatud eelkõige laste haridusest, toitlustusest, juhtimiskoolitustest ja jaemüügi kaubamärkidest. Arenenud riikides on tarbijad lisaks eeltoodule keskendunud tänapäeval rohkem ka fitnessile, koduhooldusele, puhastusteenustele, oma ala spetsialistidele ja riietele. Üpris uueks suunaks on tänapäeva maailmast tingituna ka turvateenused.

Aasia

Üks kiiremini kasvavaid turge on Hiina, kus on hinnanguliselt 300 miljonit kesk- ja kõrgklassi tarbijat. Hiina tarbija on muutunud toitlustuse osas mõnevõrra valivaks, eelistades kvaliteetseid ja kodumaiseid tooteid. Samuti on edukaks osutunud ka autoparandusega seotud frantsiisid, mis tuleneb kasvavast nõudlusest autode järele.

Samas seisavad frantsiisiettevõtted silmitsi ka väljakutsetega, milleks on üpris nõrk regulatiivne süsteem, suurendades seetõttu kulutusi tööjõule ja kinnisvarale, ning kvalifitseeritud frantsiisivõtjate puudumine.

Teiseks kasvavaks turuks frantsiisimaastikul on Vietnam, seda eelkõige kohvi valdkonnas. Toitlustusalal on edukad ka Filipiinid, kus avatakse järjest enam söögikohti inimestele, kes töötavad nii päeval kui ka öösel.

Väljastpoolt hinnatuna ei tundu Jaapan madala SKP aastakasvu tõttu uute frantsiiside jaoks mõistlik turg olevat, kuid hästituntud toidubrändid leiavad sealt siiski investoreid. Elanikkonna vananemise tõttu pakub Jaapan häid võimalusi just hoolekandeteenustega tegelevate frantsiisiettevõtete jaoks.

Austraalia majanduse käekäik on endiselt hea. Kuid võttes arvesse, et üle 95% riigi frantsiisiettevõtetest on kohalikud, on välismaistel kaubamärkidel üpris keeruline turule siseneda.

Euroopa

2008. aastast alates pärast finantskrahhi on Euroopa seisnud silmitsi sügava majanduslangusega. Nüüd, mil SKP aastakasv taas positiivseks on muutunud, hakkavad investorid pilke jälle Itaalia, Poola ja Hispaania poole suunama. Peamised huvialad on toitlustus ja fitness. Ka Ühendkuningriigis ei näi Euroopa Liidust lahkumise otsus olevat frantsiisiäri arengule negatiivselt mõjunud.

Põhja- ja Lõuna-Ameerika

Peruus on frantsiisiäri pärast edukaid presidendivalimisi ja äritegevust soodustava valitsuse võimuletulekut taas õitsele löönud ja seda peamiselt toitlustusvaldkonnas.

Brasiilia majandus on poliitiliste muudatuste ja negatiivse SKP kasvu tõttu aeglustunud. Samas kui pärast 20-aastast kehva majanduspoliitikat on Argentiinast saanud kõrge potentsiaaliga turg tänu äritegevust ja kasvu soodustavale valitsusele.

Kanada uus valitsus on tõstnud makse ja aeglustanud majandust. Seetõttu on suurtel frantsiisiettevõtetel näiteks toitlustusvaldkonnas raske investoreid ja rahastust leida.

Aafrika

Aafrikas on huvi uute frantsiisiettevõtete vastu peamiselt Keenias ja Lõuna-Aafrikas. Kuid investorite leidmist raskendab majandus, töötus ja poliitiline olukord. Nigeeria majandusraskuste tõttu võib frantsiisiäri arendamine olla 2017. aastal väljakutsuv.

Lähis-Ida

Poliitilise ebastabiilsuse ja tänaste madalate naftahindade tõttu võib Lähis-Ida tunduda frantsiisiäri arendamiseks ebasoodsa paigana. Uutesse frantsiisiäridesse investeerimine on Lähis-Idas madalam kui 2-3 aastat tagasi, kuid tulevikku vaatavaid investoreid leidub siiski. Peamiseks huviks on endiselt toitlustusvaldkond.

Türgi on viimase viie aasta jooksul olnud tunnistajaks tulusatele investeeringutele frantsiisiärisse. Kuid Türgi sisepoliitiliste muutuste ja rahutuste tõttu Süürias on uute kaubamärkide arendamine Türgis vähenenud. Samas näitab ajalugu, et see pilt võib tulevikus muutuda.

Franchising EE

Loe teisi artikleid