R-Kioski teistmoodi frantsiis – lihtsam viis hakata ettevõtjaks

R-Kiosk on Eestis üks edukaimaid ja väheseid frantsiisiandjaid. R-kaubamärgi frantsiisi teeb aga silmapaistvaks omanäoline eristumine klassikalistest ja rahvusvahelistest frantsiisikettidest. Uurisime R-Kiosk Estonia AS tegevjuhilt Tiia Ilveselt, mis teeb R-Kioski teistmoodi frantsiisiks ja miks just selliselt siinmail töötab.

Tiia Ilves; Foto: R-Kiosk Estonia

Suurele osale eestlastele on juba sõna „frantsiis“ tundmatu. Kuidas tuli R-Kiosk mõttele oma müügipunktid frantsiisina avada?

Ajalugu on suureks põhjuseks, miks on frantsiis kui üks ettevõtluse vorme eestlasele nii võõras. Vaadates tagasi, katkes meil ju ettevõtlus peaaegu viiekümneks aastaks ning alles uue riigikorra ja maailma avanemisega on ettevõtlus taas käima läinud. R-Kiosk hakkas oma frantsiisimudelit arendama viis aastat tagasi, kui uued omanikud (Norra pereettevõte Reitan Group) tulid Skandinaavia edukal kogemusel siia ideega, mille järgi peetakse väikepoode frantsiisi põhimõttel. Hetkel on meie sajast müügipunktist peaaegu pooled frantsiisivõtjate käes.

Miks mitte kõik müügipunktid?

Frantsiisipidajate leidmine ei ole lihtne. Alustasime oma parimate kaupluste juhatajatega, aga tihtipeale ei pruugi tublis palgatöölises olla ettevõtjat, kes hindab vabadust, julgeb otsustada ja vastutada ning võtta riske. Mõnest väga heast kaupluse juhatajast on saanud väga hea frantsiisipidaja, samas mõnest teisest oleme kahjuks ilma jäänud. Frantsiisivõtjaks olemine annab väga hea elukogemuse teeninduse valdkonnast, ükskõik, kas inimene soovib ettevõtja olla pikemalt või mitte. Kindlasti saab ta hea juhtimiskogemuse, vabaduse otsustada ja vabaduse vastutada ning võimaluse ise enda sissetulekut juhtida.

Aga millised on peamised R-Kioski frantsiisivõtjad? Kui teadlikud ja vastuvõtlikud nad on?

Meie frantsiisivõtjad saab jagada kolme rühma: endised kaubandustöötajad ja meie kaupluste juhatajad; ettevõtjad, kelle äri on mingil põhjusel lõppenud; noored, kes soovivad juhtimises ja ettevõtluses kogemust saada. Uusi häid ja tublisid inimesi on raske leida. Eestlastele endiselt tundub, et palgatöö on turvalisem, ja kardetakse, et teadmised ettevõtluseks puuduvad. Seepärast olemegi kohandanud oma frantsiisimudeli inimestele võimalikult lihtsaks ja mugavaks.

Foto: R-Kiosk Estonia

Meie eesmärk on harida ja julgustada, et frantsiisi pidamine on üks väga äge võimalus harjutada kätt ettevõtluses. Tänane Eesti haridussüsteem ei toeta väikeettevõtlust. Meil ei ole ühtegi haridusasutust, kelle poole saaksime vaadata ja oodata, et sealt võiks tulla meile sobivaid kandidaate. Väikekaupluse pidamine ei ole kindlasti paljude ülikoolilõpetajate ambitsioon, samas annab see päris palju vabadust ning paljudel juhtudel kõrgema sissetuleku kui palgatööl teeniks.

Selleks, et anda tänastele ettevõtlikele inimestele vajalikud teadmised, oleme võtnud ise koolitaja rolli ja koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga loonud R-Akadeemia. Tegemist on pooleaastase kursusega, mille raames anname alusteadmised äriõigusest, tööõigusest, personalijuhtimisest, müügijuhtimisest, turundusest ning finantsanalüüsist ja -juhtimisest just meie äri ja frantsiisipidamise lõikes. Edukas lõpetaja on võimeline koostama oma äriplaani ning saab kaasa ka akadeemilised ainepunktid juhuks, kui soovib mujal edasi õppida.

Miks Te ei maini selles nimistus professionaalseid frantsiisivõtjaid, ettevõtteid, kelle äri ongi erinevaid frantsiisibrände opereerida?

Oleme veendunud, et kõige õigemaid otsuseid väikepoe juhtimise kohta saavad vastu võtta inimesed, kes on iga päev ise kohal. R-Kioski frantsiisipidaja ei saa olla vaid ärimees või -naine, kes kaugelt kõike juhib. Ta peab seisma ka ise leti taga.

Suure arendustöö tulemusena ja vastavalt kohalikele oludele olete jõudnud frantsiisivormini, mis eristab teid teistest frantsiisiandjatest. Kirjeldage täpsemalt, mis teeb R-Kioski frantsiisi kui võimaluse hakata ettevõtjaks teistsuguseks.

Meie frantsiisimudel ei ole kindlasti klassikaline, vaid piltlikult öeldes teistpidi pööratud ja mugandatud frantsiisivõtja kasuks. Erinevus seisneb selles, et meie frantsiisivõtja ei osta välja kallist laovaru ega inventari. Vastavalt lepingule maksame hoopis meie frantsiisivõtjale tasu, mitte tema ei maksa meile erinevaid frantsiisitasusid.

Tänaseks oleme välja töötanud frantsiisilepingu, mille järgi on frantsiisivõtjal rohkem küll vabadust, aga ka vastutust. Frantsiisivõtja peab looma oma ettevõtte ja maksma deposiidi, mis pole mitte tüüpiline alustamistasu, vaid ettearvamatute olukordade tagatiseks. Kõik tugiteenused, nt raamatupidamine, personaliarvestus, turundus, investeeringud, tootearendus, on meie poolt. Meilt saab ta ka kogu inventari, kaubad, retseptid ja seadmed, mis on kaasaegse väikepoe pidamiseks vajalikud.

Tutvu R-Kioski frantsiisiga siin.

Franchising EE

Loe teisi artikleid