Investeering:

€ 1,000,000

Frantsiisitasu:

€ 50,000

Kasutustasu:

6%

Turundustasu:

0%

Üksuste arv

Tasuvusaeg

Lepinguperiood

Tulu lepinguperioodilt:

12 000*

* tulu pärast investeeringu tagasiteenimist (pärast tasuvusaega), kus ei ole arvestatud äriegevuse enda tulude ja kuludega

BAASINFORMATSIOON

Asutamisaasta: 2010

Frantsiisiga alustamise aasta: 2022

Enda opereeritud üksused: 28

Frantsiisitud üksused: 0

Äriüksuste koguarv: 28

Töötajate arv äriüksuse kohta: 8-12

Lepinguperiood: 60 kuud

ONLINE KANALID

Koduleht

“Uklon“ on Ukraina juhtiv sõidujagamise teenus, mis hoiab seal turuliidri kohta isegi hästi rahastatud ülemaailmsete konkurentide ees, nagu Bolt või Uber.

Ettevõte asutati startupina enam kui 12 aastat tagasi ning nüüdseks koosneb “Ukloni” meeskond enam kui 500 professionaalsest töötajast. Rohkem kui 150 spetsialistist koosnev IT-divisjon täiustab ja haldab iga päev üht Ukraina turu suurimat platvormi.

„Uklon“ ehitab transpordi infrasüsteemi, mis hõlmab sõidu-, kulleri-, ühissõiduki- ja muid teenuseid.

Erinevalt globaalsetest konkurentidest teame, kuidas luua kasumlik äri. Suudame olla paindlikud, et luua võrdväärset teistes kohalikes keskkondades.

“Uklon” is Ukrainian leading ride-hailing service that keeps market leadership over well-funded global competitors such as Bolt, Uber

The company was founded as a startup more than 12 years ago and now “Uklon” team consists of more than 500 highly professional employees. IT division from more than 150 specialists every day improves and maintains one of the largest infrastructures in the Ukrainian market

“Uklon” is building a transportation ecosystem, which includes ride-hailing, delivery service, carpooling, and other services.

Unlike global leaders, we know how to build a profitable business, and we can be flexible to build productive work in other local environments.

Kes võiks olla huvitatud?
1. kes tahavad käivitada oma piirkonnas sõiduteenust või need, kes näevad, et konkurendid selles valdkonnas töötavad ebaefektiivselt.
2. kellel on juba toimiv äri, kuid nad tahavad lisada sõiduteenust oma portfelli.
3. kes soovivad luua uut rakendust.

Who might be interested?
1. those who want to launch a ride-hailing service in your region or those who see that competitors in the industry work inefficiently
2. those who’ve already had a business but want to add ride-hailing service to their portfolio
3. those who want to build a super app from scratch

Ettevalmistusetapp | enne käivitamist

 • finantsmudeli arvutamine ja kohandamine turule
 • tarkvara lokaliseerimine
 • unikaalse turundusstrateegia väljatöötamine
 • standardite ja äriprotsesside pakett
 • brändi kasutamise juhised
 • koolitused töötajatele
 • konsultatsioonitugi mis tahes äriprotsessi osas spetsiaalselt käivitusmeeskonnalt
 • hinnakujunduse soovitused

 

Regulaarne toetus | pärast käivitamist

 • back-office tugi isiklikult haldurilt
 • IT-tugi ja regulaarsed värskendused
 • turundustugi turundusspetsialistilt
 • finants- ja tegevustulemuste analüüsi abi
 • nõustamine kõigis äriaspektides

Preparation stage | before launch

 • Financial model calculation
 • Localization and adaptation of software
 • Development of a unique marketing strategy
 • Full package of standards and business processes
 • Brand guidelines
 • Trainings for employees
 • Consulting support regarding any business aspects from dedicated launch team
 • Pricing recommendations

 

Regular support | after launch

 • Back-office support from personal manager
 • IT support and regular soft updates
 • Marketing support from personal marketing specialist
 • Financial and operational performance analysis reports
 • Consulting on all business aspects


Maksym Ostapiuk

Chief Business Development Officer

Keeled:

Võtke meiega ühendust ja küsige rohkem informatsiooni