MIS ON FRANTSIIS?

FRANTSIIS on juriidiline ärikokkulepe, mille järgi frantsiisivõtja saab frantsiisilepingus sätestatud tingimustel õiguse kasutada frantsiisiandja ärikontseptsiooni ja tema kaubamärki. Frantsiisivõtja maksab frantsiisiandjale perioodilist kasutustasu (royalty), ühekordset lepingu alustamise tasu (initial fee) ja/või turundus- ja reklaamitasu (advertising fee). Frantsiisiandja on kohustatud tagama frantsiisivõtjale vajaliku väljaõppe ja vastavad juhised.

FRANTSIISIANDJA (FRANCHISOR) on lepingupool ehk ettevõte, mis annab enda väljatöötatud ärikontseptsiooni teatud tasu eest üle.

FRANTSIISIVÕTJA (FRANCHISEE) on seejuures ettevõtja, kes ostab frantsiisiõiguse ja kelle tegutsemine on piiratud frantsiisilepinguga.

FRANTSIISI LIIGID

Frantsiisi peamised viis liiki on järgmised:

AMETI (TÖÖKOHA) FRANTSIIS (job franchise)

Tegemist on väheseid investeeringuid vajava frantsiisiga väikese frantsiisiäri jaoks, nagu näiteks reisibürood, veevärgifirmad, kinnisvara vahendusfirmad jne, mis nõuavad väheste seadmete soetamist ja piiratud varude loomist. Piltlikult frantsiisib frantsiisivõtja endale töökohta.

TOOTETURUNDUSE FRANTSIIS (product või distribution franchise)

Tootepõhise frantsiisi raames müüb frantsiisivõtja frantsiisiandja tooteid (kaupu). Frantsiisiandja annab litsentsi oma kaubamärgi kasutamiseks ja varustab frantsiisivõtjat müüdavate kaupadega, kuid tavaliselt ei paku omalt poolt äritegevuseks terviklikku valmislahendust. Tegemist on tavapärase kaubanduses esineva tarnija-edasimüüja printsiibiga. Levinumateks kaupadeks on suuremad tooted, nagu näiteks autod, arvutid, jalgrattad jne.

ÄRIFORMAADI FRANTSIIS (business format franchise)

Lisaks kaubamärgile on äriformaadi frantsiisivõtjal võimalik saada frantsiisiandja poolt ka terviklik valmislahendus toote ja/või teenuse turustamiseks, mis hõlmab nii üksikasjalikke planeeringuid kui ka esialgset väljaõpet. Frantsiisivõtja saab kogu valmiskontseptsiooni. Kõige levinum ja populaarsem frantsiisi liik. Seda kasutavad näiteks kiirtoiduketid, restoranid, jaekauplused, äriteenused, vabaajateenused, jne.

INVESTEERINGUTE FRANTSIIS (investment franchise)

Tegemist on suuremahuliste projektidega, mis nõuavad suuri kapitalimahutusi. Frantsiisivõtjad investeerivad tavaliselt kapitali ja kaasavad ärijuhtimisse oma enda juhtkonna, suhtuvad sellesse kui investeerimisprojekti ning teenivad tootlust alles ettevõttest väljumisel. Tüüpilised investeerimisprojektid on näiteks hotellid, spordisaalid, suuremad restoranide ketid.

KONVERTEERITUD (ÜMBERKUJUNDATUD) FRANTSIIS (conversion franchise)

Konverteerimine frantsiisiks tähendab tavapäraste ärimudeli paljundamist frantsiisimudeli kujul. Tavapäraselt omaette tegutsevad ettevõtted kujundatakse ümber frantsiisi üksusteks, mis võimaldab ettevõttel kasvada ilma ise uusi üksuseid avamata. Antakse üle kaubamärgid, turundamisprogrammid, koolitussüsteemid ja klienditeeninduse standardid. Seda liiki kasutavad näiteks kinnisvaramaaklerid, lillemüüjad, koduteenused jne.

FRANTSIISILEPINGUTE LIIGID

Frantsiisimine pakub suurepäraseid ärivõimalusi eraisikutele, väiksematele ja suurematele ettevõtetele ning investoritele.

ÜHE MÜÜGIPUNKTI FRANTSIIS (single unit francise)

Frantsiisivõtja tegutseb iseseisvalt ühes kohas ja majandab ühte kindlat frantsiisi. Frantsiisivõtja peab investeerima oma enda kapitali ning kasutama oma enda oskusi, et frantsiisitud äriga toime tulla.

MITME MÜÜGIPUNKTI FRANTSIIS (multi unit franchise)

Frantsiisivõtjal lasub õigus ja kohustus tegutseda mitmes frantsiisi üksuses teatud perioodi jooksul kindlaksmääratud piirkonnas. Frantsiisivõtjal peab olema mitme eraldiseisva äriobjekti majandamiseks vastav finantsiline ja oskuslik võimekus.

PIIRKONNA ARENDAMISE FRANTSIIS (area development franchise)

Sarnaselt mitme müügipunkti frantsiisiga lasub frantsiisivõtjal õigus ja kohustus tegutseda mitmes frantsiisi üksuses teatud perioodi jooksul kindlaksmääratud piirkonnas. Tavaliselt määratakse konkreetsesse piirkonda rajatavate üksuste arv eelnevalt kindlaks.

PÕHIFRANTSIIS (master franchise)

Frantsiisivõtjal on õigus müüa frantsiisiandja tooteid ja teenuseid all-frantsiisi kaudu konkreetse riigi, regiooni või territooriumi piires, tegutsedes sarnaselt frantsiisiandjaga. Lisaks mitmetes frantsiisi üksustes tegutsemisele kindlaksmääratud piirkonnas on frantsiisivõtjal õigus värvata ka teisi frantsiisivõtjaid. Tegemist on frantsiisi edasimüügi õiguste lepinguga.